Kasvava metsa raieõiguse ost

Ostame raieõiguse metsaomanikelt, kes soovivad müüa metsa ilma selle all oleva maata.

Pakkumise tegemiseks vajame metsateatist ja metsamajandamiskavast raiesse minevate eralduste takseerkirjeldusi koos eralduste plaaniga. Takseerkirjelduse järgi teeme esialgse pakkumise mõne tunniga. Selle täpsus sõltub metsamajandamiskava koostaja kompetentsusest ning erinevused tegelikkusega võib olla kuni 20%. Lõpliku pakkumise teeme kuni nädala jooksul ning peale kinnistul kohapeal käimist.

Kui meie pakkumine on Teile sobiv, sõlmime raieõiguse võõrandamise lepingu. Selles fikseerime raiutava ja kasvavajääva puidukoguse, raieliigi, tööde alguse ja lõpu kuupäevad, hinna ja maksmise korra ning muud kokkulepped tööde teostamise tingimuste kohta.

Kehtiva metsateatise puudumine pole pakkumise tegemisel takistuseks, sest selle sisu tuleneb metsamajandamiskava raiete nimekirjast. Takistuseks pole ka metsamajandamiskava puudumine. Saatke meile lihtsalt oma kinnistu katastriüksuse number, mille leiate kas kinnistamisotsuselt või katastrikaardilt. Katastriüksuse number on toodud kujul xxxxx:xxx:xxxx. Pakkumise tegemiseks kuluv aeg sel juhul on mõnevõrra pikem, kuid ei ületa kindlasti kahte nädalat.

Mõned soovitused kasvava metsa raieõiguse müügiks:

 


Ares OÜ 2010-2024, e-mail: ares.oy@gmail.com