Metsakinnistu ost

Kõige riskivabam viis oma metsakinnistust tulu saada on selle müük. Soovitame müüa kinnistu, mitte raieõiguse, kui küpse metsa osa kinnistul on üle 2/3.

Pakkumise tegemiseks vajame metsateatist ja metsamajandamiskavast raiesse minevate eralduste takseerkirjeldusi koos eralduste plaaniga. Palume lisada ka info kinnistul kehtestatud detailplaneeringu, hüpoteekide, rendilepingute vms kohta. Takseerkirjelduse järgi teeme esialgse pakkumise mõne tunniga. Selle täpsus sõltub metsamajandamiskava koostaja kompetentsusest ning erinevud tegelikkusega võib olla kuni 20%. Lõpliku pakkumise teeme kuni nädala jooksul ning peale kinnistul kohapeal käimist.

Kehtiva metsateatise puudumine pole pakkumise tegemisel takistuseks, sest selle sisu tuleneb metsamajandamiskava raiete nimekirjast. Takistuseks pole ka metsamajandamiskava puudumine. Saatke meile lihtsalt oma kinnistu katastriüksuse number, mille leiate kas kinnistamisotsuselt või katastrikaardilt. Katastriüksuse number on toodud kujul xxxxx:xxx:xxxx. Pakkumise tegemiseks kuluv aeg sel juhul on mõnevõrra pikem, kuid ei ületa kindlasti kahte nädalat.

 


Ares OÜ 2010-2024, e-mail: ares.oy@gmail.com